ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sedliště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sedliště
(4) Adresa sídla:
Sedliště 63
33501 Sedliště
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26623361/0100
(CZ76 0100 0000 0000 2662 3361)
(6) IČ: Nápověda
00574244
(7) DIČ: Nápověda
CZ00574244
    Kód obce:
540692
   Zkratka subjektu:
SedlistePl
(4) Email:
ou.sedliste@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ousedliste.cz/
[oficiální]
http://www.ousedliste.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.ousedliste.cz/urad-obce/10699-sb/navody-pro-reseni-nejruznejsich-zivotnich-situaci/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420607289720
[mobilní]
+420371580182
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 08:30 - 17:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 16.12.2015 13:48:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English