ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlčtejn

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlčtejn
(4) Adresa:
Vlčtejn 34
33204 Vlčtejn
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00574058
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540706
   Zkratka subjektu:
Vlctejn
(4) Email:
ouvlctejn@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://vlctejn.wz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420774918200
[mobilní]
+420371522278
[stolní]
+420724165226
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Vlctejn@czp, poslední úprava: 04.01.2015 16:50:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English