ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chlum

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chlum
(4) Adresa:
Chlum 55
33808 Chlum
(5) Bankovní spojení:
843075369/0800
(CZ09 0800 0000 0008 4307 5369)
(6) IČ: Nápověda
00573981
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
540803
   Zkratka subjektu:
ChlumRo
(4) Email:
ouchlum@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chlumnadberounkou.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725077650
[mobilní]
+420727802330
[stolní]
+420732380407
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 02.02.2017 11:34:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English