ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hradiště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hradiště
(4) Adresa:
Hradiště 36
33808 Hradiště
(5) Bankovní spojení:
843073339/0800
(CZ14 0800 0000 0008 4307 3339)
(6) IČ: Nápověda
00573990
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573990
    Kód obce:
541001
   Zkratka subjektu:
HradisteRo
(4) Email:
obec.hradiste@rokycany.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hradistenadberounkou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604671852
[mobilní]
+420732740525
[mobilní]
+420604781726
[mobilní]
+420732740525
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:00
 
garant dat: adm_HradisteRo@czp, poslední úprava: 26.09.2017 15:48:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English