ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bezděkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bezděkov
(4) Adresa:
Bezděkov 8
33824 Bezděkov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00574015
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541095
   Zkratka subjektu:
BezdekovRo
(4) Email:
bezdekov@radnicko.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://bezdekov.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180802
[mobilní]
+420725041097
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 19:00
 
garant dat: adm_BezdekovRo@czp, poslední úprava: 29.11.2018 19:23:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English