ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chomle

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chomle
(4) Adresa sídla:
Chomle 19
33828 Chomle
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19524381/0100
(CZ51 0100 0000 0000 1952 4381)
(6) IČ: Nápověda
00573973
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541141
   Zkratka subjektu:
Chomle
(4) Email:
chomle.radnicko@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chomle.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371785404
[stolní]
+420725041113
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:00 - 18:30
 
garant dat: jtomaskova2@czp, poslední úprava: 11.01.2019 17:59:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English