ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Svojkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Svojkovice
(4) Adresa:
Svojkovice 21
33822 Svojkovice
(5) Bankovní spojení:
20023381/0100
(CZ60 0100 0000 0000 2002 3381)
(6) IČ: Nápověda
00573892
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541176
   Zkratka subjektu:
Svojkovice
(4) Email:
obec@svojkovice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.svojkovice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724182352
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Svojkovice@czp, poslední úprava: 04.02.2018 21:22:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English