ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nevid

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nevid
(4) Adresa sídla:
Nevid 14
33701 Nevid
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
733196389/0800
(CZ79 0800 0000 0007 3319 6389)
(6) IČ: Nápověda
00519995
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541192
   Zkratka subjektu:
Nevid
(4) Email:
obecnevid@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nevid.rokycansko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606486070
[mobilní]
+420371783257
[stolní]
+420602337339
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 10.06.2015 15:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English