ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Milíře

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Milíře
(4) Adresa:
Milíře 140
34701 Milíře
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00573639
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573639
    Kód obce:
541532
   Zkratka subjektu:
Milire
(4) Email:
milire@obec-milire.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-milire.cz/obecni-urad-milire/povinne-informace/
[řešení životních situací]
milire@obec-milire.cz
[podatelna]
http://www.obec-milire.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420731516685
[mobilní]
+420374783694
[fax]
+420374783535
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 18:00
Čtvrtek: 09:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 28.07.2015 14:02:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English