ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kočov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kočov
(4) Adresa sídla:
Kočov 29
34815 Kočov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7028401/0100
(CZ97 0100 0000 0000 0702 8401)
(6) IČ: Nápověda
00573795
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573795
    Kód obce:
541559
   Zkratka subjektu:
Kocov
(4) Email:
obeckocov@seznam.cz
[oficiální]
ou@kocov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://b9nbhxa
[podatelna]
http://www.kocov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606933601
[mobilní]
+420374791170
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 16:00
  18:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 26.06.2017 09:09:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English