ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Brod nad Tichou

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Brod nad Tichou
(4) Adresa sídla:
Brod nad Tichou 96
34815 Brod nad Tichou
(4) Doručovací adresa:
Brod nad Tichou 96
348 1 Planá u Mariánských Lázní
(5) Bankovní spojení:
7423401/0100
(CZ53 0100 0000 0000 0742 3401)
(6) IČ: Nápověda
00573787
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541605
   Zkratka subjektu:
BrodTichou
(4) Email:
brodnadtichou@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brodnadtichou.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374798459
[stolní]
+420602298463
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 15:00
Středa: 08:00 - 12:00
  17:30 - 20:00
 
garant dat: adm_BrodTichou@czp, poslední úprava: 04.04.2019 11:46:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English