ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tisová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tisová
(4) Adresa sídla:
Tisová 5
34801 Tisová
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
7124401/0100
(CZ34 0100 0000 0000 0712 4401)
(6) IČ: Nápověda
00573809
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573809
    Kód obce:
541621
   Zkratka subjektu:
TisovaTa
(4) Email:
starosta@tisova.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tisova.eu/contact
[podatelna]
http://www.tisova.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374787970
[fax]
+420374787970
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:30
Středa: 07:00 - 17:30
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 06.03.2013 09:53:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English