ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Myslovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Myslovice
(4) Adresa:
Myslovice 56
33901 Myslovice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00573442
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541745
   Zkratka subjektu:
Myslovice
(4) Email:
obec@myslovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.myslovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
376347232
[stolní]
376321815
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:30 - 17:30
Středa: 15:30 - 17:30
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 01.08.2018 10:49:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English