ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ježovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ježovy
(4) Adresa sídla:
Ježovy 52
34012 Ježovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
26423351/0100
(CZ65 0100 0000 0000 2642 3351)
(6) IČ: Nápověda
00573540
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573540
    Kód obce:
541753
   Zkratka subjektu:
Jezovy
(4) Email:
obec@jezovy.cz
[oficiální]
krivohlavy@jezovy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jezovy.cz
[řešení životních situací]
http://obec@jezovy.cz
[podatelna]
http://www.jezovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376393607
[fax]
+420376393607
[stolní]
+420722132256
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:00 - 21:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 13.12.2018 10:58:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English