ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hejná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hejná
(4) Adresa:
Hejná 70
34101 Hejná
(5) Bankovní spojení:
28920351/0100
(CZ42 0100 0000 0000 2892 0351)
(6) IČ: Nápověda
00573485
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573485
    Kód obce:
541796
   Zkratka subjektu:
Hejna
(4) Email:
obechejna@sumavanet.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sumavanet.cz/hejna/ou/
[řešení životních situací]
http://www.sumavanet.cz/hejna/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725042572
[mobilní]
+420376513357
[fax]
+420376513357
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 18:00
 
garant dat: ADM_HEJNA@czp, poslední úprava: 06.09.2017 14:26:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English