ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kejnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kejnice
(4) Adresa sídla:
Kejnice 12
34101 Kejnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
28322351/0100
(CZ04 0100 0000 0000 2832 2351)
(6) IČ: Nápověda
00573523
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541826
   Zkratka subjektu:
Kejnice
(4) Email:
ou.kejnice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420376513566
[stolní]
+420376513565
[stolní]
+420723848952
[mobilní]
+420728106534
[mobilní]
+420728222760
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 05.03.2013 15:40:38
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English