ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Klenová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Klenová
(4) Adresa:
Klenová 65
34021 Klenová
(5) Bankovní spojení:
821142399/0800
(CZ58 0800 0000 0008 2114 2399)
(6) IČ: Nápověda
00573515
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541851
   Zkratka subjektu:
Klenova
(4) Email:
klenova@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.klenova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376392883
[stolní]
+420724187665
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:30 - 19:00
 
garant dat: ADM_KLENOVA@czp, poslední úprava: 01.04.2019 18:08:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English