ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Javor

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Javor
(4) Adresa:
Javor 38
34021 Javor
(5) Bankovní spojení:
23126351/0100
(CZ31 0100 0000 0000 2312 6351)
(6) IČ: Nápověda
00573531
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541869
   Zkratka subjektu:
Javor
(4) Email:
obecjavor@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sumavanet.cz/javor/ou/
[oficiální]
http://www.sumavanet.cz/javor/ou/
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724180254
[mobilní]
+420376392259
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 05.03.2013 15:34:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English