ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Týnec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Týnec
(4) Adresa:
Týnec 69
34021 Týnec
(5) Bankovní spojení:
821145389/0800
(CZ32 0800 0000 0008 2114 5389)
(6) IČ: Nápověda
00573604
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573604
    Kód obce:
541885
   Zkratka subjektu:
TynecKl
(4) Email:
info@obectynec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.klatovynet.cz/tynec/ou
[podatelna]
http://www.klatovynet.cz/tynec/ou
[oficiální]
http://www.klatovynet.cz/tynec/ou
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420376392539
[stolní]
+420602892975
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:30
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:30
  13:00 - 17:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 19.02.2019 09:02:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English