ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Břežany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Břežany
(4) Adresa:
Břežany 23
34101 Břežany
(5) Bankovní spojení:
121203744/0600
(CZ54 0600 0000 0001 2120 3744)
(6) IČ: Nápověda
00573396
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573396
    Kód obce:
541923
   Zkratka subjektu:
BrezanyKl
(4) Email:
ou@brezany.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brezany-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420728214802
[mobilní]
+420774312311
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: adm_BrezanyKl@czp, poslední úprava: 23.12.2015 19:31:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English