ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kvášňovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kvášňovice
(4) Adresa sídla:
Kvášňovice 5
34101 Kvášňovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821144319/0800
(CZ16 0800 0000 0008 2114 4319)
(6) IČ: Nápověda
00573558
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541931
   Zkratka subjektu:
Kvasnovice
(4) Email:
starosta@kvasnovice.cz
[oficiální]
obec.kvasnovice@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kvasnovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376595082
[stolní]
+420376595203
[stolní]
+420602160622
[mobilní]
+420376595203
[fax]
+420376595084
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 09:00 - 15:00
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 18.01.2017 11:21:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English