ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Olšany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Olšany
(4) Adresa sídla:
Olšany 15
34101 Olšany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
28226351/0100
(CZ67 0100 0000 0000 2822 6351)
(6) IČ: Nápověda
00573582
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541958
   Zkratka subjektu:
OlsanyKl
(4) Email:
ou@olsany.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.olsany-obec.eu/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606188941
[mobilní]
+420376595309
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:30
Středa: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 14:30
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 18.12.2015 11:54:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English