ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hnačov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hnačov
(4) Adresa sídla:
Hnačov 46
34034 Hnačov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2423744/0600
(CZ76 0600 0000 0000 0242 3744)
94/0710
(CZ64 0710 0000 0000 0000 0094)
(6) IČ: Nápověda
00573493
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573493
    Kód obce:
542083
   Zkratka subjektu:
Hnacov
(4) Email:
ou@hnacov.jz.cz
[oficiální]
starosta@hnacov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hnacov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376394258
[fax]
+420724747919
[mobilní]
+420376394258
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 09:00 - 11:00
  17:00 - 19:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 13.12.2018 10:52:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English