ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Horská Kvilda

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Horská Kvilda
(4) Adresa:
Horská Kvilda 40
38501 Horská Kvilda
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00573426
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
542091
   Zkratka subjektu:
HrskKvilda
(4) Email:
obec@horskakvilda.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.horskakvilda.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725460855
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm_HrskKvilda@czp, poslední úprava: 25.02.2019 09:47:18
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English