ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Červené Poříčí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Červené Poříčí
(4) Adresa:
Červené Poříčí 27
34012 Červené Poříčí
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00573469
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
542172
   Zkratka subjektu:
CrvnPorici
(4) Email:
ou@cporici.jz.cz
[podatelna]
oucporici@investtel.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.cerveneporici.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376383156
[fax]
+420376383156
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 31.07.2018 12:39:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English