ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Svatý Jan nad Malší

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Svatý Jan nad Malší
(4) Adresa sídla:
Svatý Jan nad Malší 13
37323 Svatý Jan nad Malší
(4) Doručovací adresa:
Svatý Jan nad Malší 13
37323 Svatý Jan nad Malší
(5) Bankovní spojení:
8728231/0100
(CZ43 0100 0000 0000 0872 8231)
(6) IČ: Nápověda
00245488
(7) DIČ: Nápověda
CZ00245488
    Kód obce:
545104
   Zkratka subjektu:
SvtyJnMlsi
(4) Email:
mistostarosta@svjan.cz
[oficiální]
starosta@svjan.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.svjan.cz
[oficiální]
http://www.svjan.cz/index.php?nid=1555&lid=CZ&oid=1841969
[podatelna]
(4) Telefon:
+420387962266
[stolní]
+420387962175
[stolní]
+420387962175
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 16:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:38
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English