ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Besednice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Besednice
(4) Adresa:
Náměstí 52
38281 Besednice
(5) Bankovní spojení:
580015339/0800
(CZ04 0800 0000 0005 8001 5339)
(6) IČ: Nápověda
00245798
(7) DIČ: Nápověda
CZ00245798
    Kód obce:
545414
   Zkratka subjektu:
BESEDNICE
(4) Email:
starosta@besednice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.besednice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420380323128
[stolní]
+420380323131
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.02.2013 12:30:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English