ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Buková

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Buková
(4) Adresa sídla:
Buková 67
33452 Buková
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
725669369/0800
(CZ69 0800 0000 0007 2566 9369)
(6) IČ: Nápověda
00256471
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546372
   Zkratka subjektu:
BukovaPl
(4) Email:
urad@obec-bukova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-bukova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602139495
[mobilní]
+420377912127
[stolní]
+420777515122
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 17:30 - 19:00
 
garant dat: pvanac3@czp, poslední úprava: 27.01.2019 21:28:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English