ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Těškov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Těškov
(4) Adresa:
Těškov 35
33701 Těškov
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00259136
(7) DIČ: Nápověda
CZ00259136
    Kód obce:
546526
   Zkratka subjektu:
Teskov
(4) Email:
info@obec-teskov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obec-teskov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725041151
[mobilní]
+420774481131
[mobilní]
+420724181264
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Teskov@czp, poslední úprava: 18.06.2016 14:28:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English