ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Týček

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Týček
(4) Adresa sídla:
Týček 95
33808 Týček
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
20322381/0100
(CZ79 0100 0000 0000 2032 2381)
(6) IČ: Nápověda
00573825
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546534
   Zkratka subjektu:
Tycek
(4) Email:
obec.tycek@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
info@tycek.cz
[podatelna]
www.tycek.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420604752100
[mobilní]
+420371784460
[stolní]
+420724181224
[mobilní]
+420602826283
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.04.2015 09:27:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English