ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Újezd u Svatého Kříže

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Újezd u Svatého Kříže
(4) Adresa sídla:
Újezd u Svatého Kříže 27
33824 Újezd u Svatého Kříže
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
20429381/0100
(CZ30 0100 0000 0000 2042 9381)
(6) IČ: Nápověda
00573884
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
546551
   Zkratka subjektu:
UjzdSvthKr
(4) Email:
obec@ujezdusvatehokrize.cz
[oficiální]
mistostarostka@ujezdusvatehokrize.cz
[oficiální]
ucetnisvatak@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ujezdusvatehokrize.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420737967375
[mobilní]
+420371785277
[fax]
+420371785277
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_UjzdSvthKr@czp, poslední úprava: 29.04.2015 21:34:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English