ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hojanovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hojanovice
(4) Adresa sídla:
Hojanovice 50
39601 Hojanovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-2512261/0710
(CZ58 0710 0000 9400 0251 2261)
(6) IČ: Nápověda
00248151
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
547883
   Zkratka subjektu:
Hojanovice
(4) Email:
hojanovice@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hojanovice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420603499907
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 18.07.2013 13:01:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English