ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hořice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hořice
(4) Adresa:
Hořice 47
39601 Hořice
(5) Bankovní spojení:
195812788/0600
(CZ68 0600 0000 0001 9581 2788)
94-2614081/0710
(CZ92 0710 0000 9400 0261 4081)
(6) IČ: Nápověda
00248223
(7) DIČ: Nápověda
CZ00248223
    Kód obce:
547956
   Zkratka subjektu:
HoricePe
(4) Email:
horice@wo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-horice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565583212
[stolní]
+420724189745
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
Úterý: 08:00 - 12:00
Středa: 08:00 - 12:00
Čtvrtek: 08:00 - 12:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 27.02.2019 13:35:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English