ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Podmokly

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Podmokly
(4) Adresa sídla:
Podmokly 38
34201 Podmokly
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
49209001
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
551686
   Zkratka subjektu:
Podmokly
(4) Email:
ou.podmokly@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.podmokly.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376526498
[stolní]
+420774110737
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 07.04.2014 10:46:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English