ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dírná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dírná
(4) Adresa sídla:
Dírná 38
39127 Dírná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
103019134/0300
(CZ43 0300 0000 0001 0301 9134)
(6) IČ: Nápověda
00252166
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
552208
   Zkratka subjektu:
DIRNA
(4) Email:
ou.dirna@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecdirna.cz/index.php?nid=1748&lid=CZ&oid=192908
[podatelna]
http://www.obecdirna.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
381596285
[stolní]
381596104
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:55:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English