ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chotěmice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chotěmice
(4) Adresa sídla:
Chotěmice 45
39201 Chotěmice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
701483359/0800
(CZ06 0800 0000 0007 0148 3359)
(6) IČ: Nápověda
00512648
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
552453
   Zkratka subjektu:
Chotemice
(4) Email:
starosta@chotemice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chotemice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381594141
[stolní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:34:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English