ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chotoviny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chotoviny
(4) Adresa:
Hlinická 250
39137 Chotoviny
(5) Bankovní spojení:
156930562/0300
(CZ65 0300 0000 0001 5693 0562)
(6) IČ: Nápověda
00252352
(7) DIČ: Nápověda
CZ00252352
    Kód obce:
552461
   Zkratka subjektu:
CHOTOVINY
(4) Email:
starosta.ou@chotoviny.cz
[oficiální]
starosta.ou@chotoviny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chotoviny.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
381284295
[stolní]
381284218
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:55:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English