ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Košice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Košice
(4) Adresa sídla:
Košice 47
39117 Košice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2012830/0300
(CZ22 0300 0000 0000 0201 2830)
(6) IČ: Nápověda
00252468
(7) DIČ: Nápověda
CZ00252468
    Kód obce:
552585
   Zkratka subjektu:
Kosice
(4) Email:
obec-kosice@volny.cz
[oficiální]
starosta@obeckosice.cz
[oficiální]
obec.kosice@obeckosice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckosice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381270141
[stolní]
+420381270169
[fax]
+420602494106
[mobilní]
+420381270184
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English