ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Myslkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Myslkovice
(4) Adresa:
Myslkovice 59
39116 Myslkovice
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00667048
(7) DIČ: Nápověda
CZ00667048
    Kód obce:
552721
   Zkratka subjektu:
Myslkovice
(4) Email:
myslkovice@mybox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.myslkovice.unas.cz
[řešení životních situací]
myslkovice@mybox.cz
[podatelna]
www.myslkovice.unas.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381520161
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 21:00
 
garant dat: szahourova@czp, poslední úprava: 26.11.2018 17:32:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English