ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radimovice u Želče

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radimovice u Želče
(4) Adresa:
Radimovice u Želče 40
39002 Radimovice u Želče
(5) Bankovní spojení:
3727301/0100
(CZ86 0100 0000 0000 0372 7301)
(6) IČ: Nápověda
00252751
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
552933
   Zkratka subjektu:
RdmvcZelce
(4) Email:
ou@radimoviceuzelce.cz
[oficiální]
starosta@radimoviceuzelce.cz
[oficiální]
obec.radimuzelce@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.radimoviceuzelce.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180160
[mobilní]
+420380120569
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:07:06
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English