POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Radkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Radkov
(4) Adresa sídla:
Radkov 34
39131 Radkov
(4) Doručovací adresa:
Radkov 34
391 3 Dražice
(5) Bankovní spojení:
701424359/0800
(CZ72 0800 0000 0007 0142 4359)
(6) IČ: Nápověda
00667111
(7) DIČ: Nápověda
CZ00667111
    Kód obce:
552941
   Zkratka subjektu:
RadkovT
(4) Email:
obec@radkov.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.radkov.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381239574
[stolní]
+420724180170
[mobilní]
+420381233273
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:51:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English