ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VAL

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VAL
(4) Adresa sídla:
Val 67
39181 Val
(4) Doručovací adresa:
Val 67
391 8 Veselí nad Lužnicí 1
(5) Bankovní spojení:
19622301/0100
(CZ43 0100 0000 0000 1962 2301)
(6) IČ: Nápověda
00667226
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553255
   Zkratka subjektu:
ValT
(4) Email:
ouval@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecval.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381582392
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19 hod - 21 hod
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 16:52:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English