ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vlastiboř

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vlastiboř
(4) Adresa:
Vlastiboř 45
39201 Vlastiboř
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00253103
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253103
    Kód obce:
553298
   Zkratka subjektu:
VlastiborT
(4) Email:
obecvlastibor@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvlastibor.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420381591090
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 12:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.10.2012 10:15:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English