POZOR: Váš internetový prohlížeč nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Vašeho administrátora se žádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Zálší

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Zálší
(4) Adresa sídla:
Zálší 53
39181 Zálší
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00667293
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553361
   Zkratka subjektu:
Zalsi
(4) Email:
info@zalsi.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zalsi.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420777645317
[mobilní]
+420381580881
[stolní]
+420381580055
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18 - 19
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:54:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English