ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Babylon

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Babylon
(4) Adresa sídla:
Babylon 27
34401 Babylon
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762082399/0800
(CZ04 0800 0000 0007 6208 2399)
(6) IČ: Nápověda
00572551
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553433
   Zkratka subjektu:
Babylon
(4) Email:
info@babylon-obec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.babylon-obec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379793275
[stolní]
+420724287936
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: adm_babylon@czp, poslední úprava: 08.11.2018 12:21:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English