ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Blížejov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Blížejov
(4) Adresa:
Blížejov 151
34601 Blížejov
(5) Bankovní spojení:
1427321/0100
(CZ49 0100 0000 0000 0142 7321)
(6) IČ: Nápověda
00253243
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253243
    Kód obce:
553450
   Zkratka subjektu:
Blizejov
(4) Email:
podatelna@blizejov.cz
[podatelna]
obec@blizejov.cz
[oficiální]
starosta@blizejov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/dalsi_podatelny.asp?id_org=562
[podatelna]
http://www.blizejov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602363098
[mobilní]
+420379428925
[stolní]
+420379428125
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 18:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 14:00
 
garant dat: adm_blizejov@czp, poslední úprava: 20.11.2018 13:23:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English