ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bukovec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bukovec
(4) Adresa sídla:
Bukovec 33
34562 Bukovec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-6615321/0710
(CZ71 0710 0000 9400 0661 5321)
22826321/0100
(CZ80 0100 0000 0000 2282 6321)
(6) IČ: Nápověda
00572306
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572306
    Kód obce:
553506
   Zkratka subjektu:
BukovecDo
(4) Email:
obec.bukovec@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbukovec.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379493143
[stolní]
+420379493143
[fax]
+420724266024
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 20:00
 
garant dat: Adm_BukovecDo@czp, poslední úprava: 15.01.2019 17:00:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English