ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Tužice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Tužice
(4) Adresa sídla:
Tužice 35
34142 Tužice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821156379/0800
(CZ25 0800 0000 0008 2115 6379)
(6) IČ: Nápověda
49208993
(7) DIČ: Nápověda
CZ49208993
    Kód obce:
553522
   Zkratka subjektu:
Tuzice
(4) Email:
outuzice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://outuzice@seznam.cz
[podatelna]
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
[řešení životních situací]
http://www.tuzice.ic.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420736281594
[mobilní]
+420603399806
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 16:00 - 19:30
 
garant dat: adm_Tuzice@czp, poslední úprava: 30.12.2015 08:55:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English