ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Česká Kubice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Česká Kubice
(4) Adresa sídla:
Česká Kubice 82
34532 Česká Kubice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00253294
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253294
    Kód obce:
553549
   Zkratka subjektu:
CskaKubice
(4) Email:
podatelna@kubice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kubice.cz/urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.kubice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379793134
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 13:30
Úterý: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: adm_CskaKubice@czp, poslední úprava: 17.12.2018 12:28:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English