ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Drahotín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Drahotín
(4) Adresa sídla:
Drahotín 72
34522 Drahotín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762068319/0800
(CZ21 0800 0000 0007 6206 8319)
(6) IČ: Nápověda
00572284
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572284
    Kód obce:
553573
   Zkratka subjektu:
Drahotin
(4) Email:
drahotin@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.drahotin.estranky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420737239147
[mobilní]
+420379497242
[stolní]
+420737239146
[mobilní]
+420603544473
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 07:30 - 17:00
Pátek: 07:30 - 11:30
 
garant dat: adm_drahotin@czp, poslední úprava: 04.12.2018 11:01:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English